LOA KÉO KARAOKE

-13%
5,350,000  4,650,000 
-20%
5,300,000  4,250,000 
-7%
6,250,000  5,800,000 
-17%
11,500,000  9,500,000 
-10%
3,500,000  3,150,000 
-19%
1,200,000  970,000 

Quạt điều hòa không khí

-26%
2,550,000  1,890,000 
-23%
2,800,000  2,145,000 
-23%
2,780,000  2,150,000 
-17%
3,300,000  2,730,000 

ÂM THANH, ÁNH SÁNG

Micro - micro bluetooth

-18%
195,000  160,000 
-20%
250,000  200,000 

Thiết bị âm thanh khác