LOA KÉO KARAOKE

-7%
4,900,000  4,550,000 
-7%
3,500,000  3,250,000 
-13%
5,350,000  4,650,000 
-20%
5,300,000  4,250,000 
-7%
6,250,000  5,800,000 
-17%
11,500,000  9,500,000 

Quạt điều hòa không khí

-19%
3,680,000  2,990,000 
-19%
2,700,000  2,200,000 
-25%
2,550,000  1,900,000 
-14%
3,450,000  2,950,000 
-21%
2,890,000  2,275,000 
-5%
2,050,000  1,950,000 

ÂM THANH, ÁNH SÁNG

Micro - micro bluetooth

-19%
1,350,000  1,100,000 
-8%
1,500,000  1,380,000 
-8%
380,000  350,000 
-18%
195,000  160,000 

Thiết bị âm thanh khác

Radio - Radio Niệm phật

189,000 
338,000 
Liên hệ
189,000 
221,000 
Liên hệ
189,000 
241,000 
163,000