LOA KÉO KARAOKE

-6%
5,350,000  5,005,000 
-2%
4,890,000  4,810,000 
-2%
4,890,000  4,810,000 

Quạt điều hòa không khí

-8%
2,275,000  2,100,000 
-8%
2,275,000  2,100,000 
-16%
2,350,000  1,980,000 
-14%
2,220,000  1,920,000 

ÂM THANH, ÁNH SÁNG

Thiết bị âm thanh khác

Radio - Radio Niệm phật

241,000 
221,000 
74,000 
163,000 
163,000 
189,000 
338,000 
189,000